Voimalaitoshiekat

Arinahiekkaa käytetään leijupetitekniikkaan perustuvissa voimalaitoksissa polttoarinan muodostamiseksi, josta johtaa nimitykset arinahiekka tai petihiekka. Arinahiekan tarkoituksena on muodostaa kattilan sisällä hiekkapeti, joka kattilan pohjasta puhallettavan ilmavirran vaikutuksella saadaan leijumaan ja jonka päällä ja seassa kattilaan syötettävän polttoaineen palaminen tapahtuu.

Tyypillisiä voimalaitoskattiloita ovat kierto- ja kuplapetikattilat. Näissä voimalaitoskattiloissa käytettävä hiekka on useimmiten luonnonhiekasta valmistettua petihiekkaa, eli luonnonhiekkaa, josta on seulottu raekooltaan petihiekaksi soveltuva jae.

 

Erityisesti biopolttoaineita poltettaessa ongelmaksi modostuu kuitenkin luonnonhiekassa olevan kvartsin ja biopolttoaineen tuhkan sisältämien alkalien (natrium ja kalium) välinen reaktio, mikä aiheuttaa hiekan sintraantumista kattilaolosuhteissa. Kvartsin ja matalissa lämpötiloissa sulavien alkaliyhdisteiden välinen reaktio muodostaa tällöin nestemäisen seoksen, mikä aiheuttaa hiekkarakeiden yhteenliimautumista. Tämän seurauksena petimateriaalin leijunta heikkenee tai jopa loppuu kokonaan, ja aiheuttaa tarpeen vaihtaa petimateriaali uuteen.

 

Kvartsivapaat petimateriaalit

Alkalireaktion aiheuttamaa haittaa voidaan vähentää merkittävästi joko pedin vaihtoa lisäämällä, tai käyttämällä petimateriaalina vähemmän kvartsia sisältävää hiekkaa. Vaihtoehtoja on useita, mutta niiden kaupallista käyttöä rajoittaa usein materiaalien saatavuus ja korkea hinta.

Finn Recycling Oy valmistaa leijupetikattiloihin kierrätysmateriaalista jalostettua petimateriaalia, jolla on kyky vastustaa alkalireaktiota ja näin ollen vähentää petimateriaalin kulutusta ja syntyvän jätehiekan määrää.

 

Kokonaisvaltainen hiekkahuoltopalvelu

Finn Recycling Oy tarjoaa voimalaitoksille käytetyn petihiekan puhdistuspalvelua mekaanisen menetelmän avulla. Palveluun kuuluu käytetyn hiekan nouto asiakkaalta, ja vastaavasti uuden hiekan toimitus takaisin asiakkaalle.

Asiakkaan kanssa määritellään halutut laadulliset parametrit:

  • PH
  • Sähkönjohtavuus
  • Raejakauma
  • Hehkutushäviö