Vesileikkaushiekat

Vesileikkaus on mekaaninen työstöprosessi, jossa korkeapaineinen vesisuihku irroittaa materiaalia työstettävästä kappaleesta ja huuhtelee sen pois. Veden seassa on erittäin hienoa hiekkaa, joka tehostaa leikkausprosessia.

Korkeapaineisen vesisuihkun paine voidaan nostaa jopa 600 MPa:han, tämä tapahtuu hydraulisella paineenkohottajalla ja keraamisilla suuttimilla. Vesisuihku ohjataan työstettävään pintaan 0,08-0,23 mm suuttimesta. Nopeus saattaa olla jopa nelinkertainen äänennopeuteen verrattuna. Menetelmällä voi leikata paksuakin teräslevyä tai vaikka betonia.

 

Vesileikkausmateriaalit

Yleinen vesileikkauksessa käytetty hiekka on nimeltään Garnet-hiekka, joka on mineraalipohjainen puhallusaine. Sen pääainesosa on Granaatti-niminen mineraali. Kovuuden ja kuutiomaisen raemuodon ansiosta Garnet-hiekka soveltuu erinomaisesti puhallukseen. Garnet-hiekan sisältämä kvartsi on pääosin kiinteässä amorfisessa muodossa. Tämän hiekkalaadun saatavuus on ollut jo pitkään epävarmaa johtuen mm. materiaalin laittomasta kaivuusta maailmalla ja sen aiheuttamista jälkiseuraamuksista. Tämän vuoksi myös huonompilaatuisia kopioita tuotteesta on ilmaantunut markkinoille.

 

 

Joustava ja kaikenkattava hiekkahuoltopalvelu

Vesileikkauksessa syntyvä hiekkajäte on leikattavasta materiaalista riippuen useimmiten raskasmetallipitoista jätettä. Finn Recycling Oy tarjoaa vesileikkausyrityksille käytetyn vesileikkaushiekan kierrätyspalvelua. Tähän hiekkahuoltopalveluun kuuluu käytetyn hiekan nouto asiakkaalta ja uuden hiekan toimitus takaisin asiakkaalle.

Asiakkaan kanssa määritellään halutut laadulliset parametrit:

  • PH
  • Sähkönjohtavuus
  • Raejakauma
  • Hehkutushäviö