Toimialan trendit

Kuten kaikkialla, myös valimoalalla ympäristötietoisuus ja ympäristöön kohdistuvan kuorman pienentäminen ovat kuumia puheenaiheita kasvavissa määrin. Toimialan trendeinä vallitsee cleantech, kvartsipölyn seuranta, halkeamapurse ja 3D-printtaaminen.

Cleantech on ympäristöystävällinen konsepti

Cleantechilla tarkoitetaan tuotteita, palveluja, prosesseja ja kokonaisia konsepteja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja näin myös vähentävät päästöjä. Puhtailla ja ympäristöä vähemmän kuormittavilla ratkaisuilla vastataan globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Cleantech lisää tietoisuutta ja kehittää ratkaisuja, joilla minimoidaan ympäristön saastuminen, vaikutukset ilmastonmuutokseen ja jotka edelleen varmistavat resurssien riittävyyden.

Yleinen ympäristötietoisuus tulee näkyä koko kiertotaloudessa, ei pelkästään materiaalivirtojen ja jätteen seurannassa. Ennemmin halutaan tehostaa koko kiertoa ja jätteen synnyn ehkäisyä, jolloin ei myöskään tarvitse painottaa yhtä vahvasti jätteen maksimaalista hyödyntämistä raaka-aineena tai energiana.

Kvartsipölyn terveyshaitat puhuttavat

Kun kvartsihiekkaa käsitellään, syntyy työtilan ilmaan kvartsipölyä. Kvartsipöly on erittäin vaarallista hengitettynä, sen tunnetuin terveyshaitta on kivipölykeuhko eli silikoosi. Pölylle altistuminen voi aiheuttaa myös syöpää ja keuhkoahtaumatautia. Kvartsipölyssä vaarallisinta ovat kaikista pienimmät hiukkaset, jotka laskeutuvat hitaasti ja ovat käytännössä näkymätöntä – hienoin pöly voi siis pysyä sisäilmassa hyvin pitkään, mikäli ilmanvaihto on riittämätön.

Koska kvartsipölyn terveyshaitat ovat niin vakavia, saattaa kvartsihiekan käytön rajoittaminen tulla tulevaisuudessa kysymykseen. Tästä syystä ongelmaa ennakoidaan ja siihen pyritään reagoimaan ajoissa, kehittämällä uusia ratkaisuja kvartsipölyn seurantaan ja pölyämisen vähentämiseen.

Halkeamapurse on useille ongelma ja 3D-tulostukseen käytetty hiekka on jätettä

Halkeamapurseeksi kutsutaan valuvikaa, joka syntyy kun metalli tunkeutuu muotinseinämään muotin täyttymisen jälkeen muodostuneisiin halkeamiin. Halkeamat muodostuvat hiekan lämpölaajenemisen seurauksena. Valimot kärsivät aktiivisesti halkeamapurseesta, jolla on luonnollisesti suora negatiivinen vaikutus lopputuotteeseen ja sen laatuun. Yksi ratkaisu halkeamapurseen vähentämiseen on lämpökäsitelty hiekka, jonka lämpölaajenemiskäyttäytyminen on vakavampaa valutilanteessa.

Valimot pystyvät nykyään hyödyntämään 3D-tulostusta, mikä avaa mahdollisuuksia monimutkaisten muottien tekemiseen ja parantaa valujen laatua sekä toimitusnopeutta. Erityisen hyvä 3D-tulostus on esimerkiksi monimutkaisten hiekkamuottien ja hiekkakeernojen valmistukseen. Modernilla ja ketterällä tekniikalla on kuitenkin haittapuolensakin, nimittäin 3D-tulostuksessa käytetty hiekka on puhtaasti jätettä, mikäli sitä ei elvytetä. Sitäkään ei voi siis sellaisenaan uusiokäyttää, vaan mikäli hiekkaa ei puhdisteta, on sen ainut loppusijoituspaikka kaatopaikalla.