Vattenskärningssand

Vattenskärning är en mekanisk bearbetningsprocess där en högtrycksvattenstråle lösgör material från stycket som bearbetas och sköljer bort det. Vattnet har blandats med mycket fin sand som gör skärningsprocessen effektivare.

Trycket i vattenstrålen kan ökas upp till 600 Mpa med en hydraulisk tryckförhöjare och keramiska munstycken. Vattenstrålen styrs mot ytan som bearbetas genom ett munstycke med storleken 0,08–0,23 mm. Hastigheten kan vara till och med fyrfaldig jämfört med ljudhastigheten. Med denna metod kan man också skära tjock stålplåt eller till och med betong.

 

Vattenskärningsmaterial

Den vanligaste sanden som används vid vattenskärning är garnet som är ett mineralbaserat blästermedel. Den består huvudsakligen av mineralen granat. Tack vare sin hårdhet och sina kubformiga korn lämpar sig denna sand utmärkt för blästring. Kvartsen i sanden är i huvudsak i fast amorf form. Tillgången på denna sandkvalitet har redan länge varit osäker och produkter av sämre kvalitet har dykt upp på marknaden.

 

 

Smidig och komplett sandförsörjningsservice

Sandavfallet som uppstår vid vattenskärning är beroende av materialet som skärs för det mesta tungmetallhaltigt avfall. Vattenskärningsföretagen kan utnyttja Finn Recycling Oy:s tjänst för återvinning av vattenskärningssand. I tjänsten ingår avhämtning av kundens förbrukade sand och leverans av den renade sanden tillbaka till kunden.

De önskade kvalitetsparametrarna fastställs tillsammans med kunden:

  • PH
  • Elektrisk ledningsförmåga
  • Kornfördelning
  • Glödgningsförlust