Trender i branschen

Precis som i andra branscher är miljömedvetenhet och en strävan att minska belastningen på miljön allt mer aktuella samtalsämnen även i gjuteribranschen. Trenderna i branschen är cleantech, uppföljning av kvartsdamm, fensprickor och 3D-printing.

Cleantech är ett miljövänligt koncept

Med cleantech avses produkter, tjänster, processer och kompletta koncept som främjar en hållbar användning av naturresurser och som således även minskar utsläppen. Rena lösningar som belastar miljön mindre är svaret på de globala miljöutmaningarna. Cleantech ökar medvetenheten och utvecklar lösningar som bidrar till att minimera miljöföroreningar, inverkan på klimatförändringen och även säkerställer att resurserna räcker till.

Den allmänna miljömedvetenheten ska synas i hela den cirkulära ekonomin, inte enbart i uppföljningen av materialflödena och avfallet. Målet är snarare att effektivera hela cirkulationen och förebyggandet av uppkomsten av avfall, vilket innebär att man inte lika kraftigt behöver betona ett maximalt utnyttjande av avfall som råvara eller energi.

Hälsoriskerna med kvartsdamm väcker diskussion

När kvartssand behandlas uppstår det kvartsdamm i arbetsutrymmet. Kvartsdammet är mycket farligt om det inandas och den bäst kända hälsorisken är stendammlunga eller silikos. Personer som utsätts för kvartsdamm kan också få cancer och en kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det farligaste i kvartsdammet är de allra minsta partiklarna som lägger sig långsamt och som i praktiken är osynliga. Det finaste dammet kan alltså finnas kvar i inomhusluften mycket länge om ventilationen är otillräcklig.

Eftersom kvartsdammet har mycket allvarliga hälsorisker kan det i framtiden bli aktuellt att begränsa användningen av kvartssand. Därför förutser vi problemet och strävar efter att reagera proaktivt genom att utveckla nya lösningar för uppföljning av kvartsdamm och minskning av dammängden.

Fensprickor är ett vanligt problem och sanden som används vid 3D-printing är avfall

Fensprickor är ett gjutfel som uppstår då metall tränger in i gjutformens vägg i sprickorna som bildats efter att formen har fyllts. Sprickorna bildas till följd av att värmen får sanden att utvidga sig. Fensprickor är ett vanligt fenomen vid gjuterierna och har självfallet en negativ inverkan på slutprodukten och dess kvalitet. En lösning på hur fensprickorna kan minskas är värmebehandlad sand som har en stabilare värmeutvidgning vid gjutning.

Gjuterierna kan numera utnyttja 3D-printing, som skapar förutsättningar för att göra komplicerade formar och förbättra de gjutna produkternas kvalitet och förkorta leveranstiden. 3D-printing är särskilt ändamålsenlig till exempel vid tillverkning av komplicerade sandformar och sandkärnor. Den moderna och smidiga tekniken har dock en nackdel. Sanden som används vid 3D-printing är nämligen helt och hållet avfall om den inte renas. Som sådan kan sanden inte återanvändas, dvs. om den inte renas är den enda lösningen slutdeponering på en avstjälpningsplats.