Vårt mål är en fullständig sandåtervinning

Finn Recycling Oy är ett bolag som vill vara med och bygga en hållbarare framtid och undersöka hur mycket återvinningen i gjuteribranschen kan utvecklas. Vi tillhandahåller helhetsservice inom sandförsörjning, vilket betyder att vi tillgodoser kundens alla behov som gäller sand. Vi sköter alltså återvinningen av den avfallssand som vi tar emot, levererar den återvunna sanden tillbaka till kunden och sköter logistiken i anslutning till detta.

Urjalaföretaget Finn Recycling Oy grundades 2013, men ledningen har redan mer än tio års erfarenhet särskilt av sandgjuterier. Tanken på att utveckla en helt ny metod föddes när det observerades hur mycket avfallssand som transporteras till avstjälpningsplatserna och hur stora mängder ny sand som måste importeras från Europa. Tillsammans med Aalto-universitetet inleddes ett utvecklingsprojekt som resulterade i en sandåtervinningsprocess som grundar sig på en termisk metod. Denna metod har börjat intressera aktörer i branschen även på internationell nivå.

Innovativ symbios i den industriella branschen

Vårt mål är att utveckla återvinningen vid sandgjuterier så mycket som det bara är möjligt. Avfallssanden som uppkommer vid gjuterierna har varit ett stort problem, eftersom den som sådan inte längre kan användas någonstans utan hamnar på avstjälpningsplatsen. I framtiden kan avfallssand inte längre dumpas på avstjälpningsplatser och därför är regenerering den enda hållbara lösningen för hantering av avfallssand. Vår unika återvinningsprocess renar överskottssanden, vilket gör att den kan återanvändas vid gjuterier eller i kraftverk. Detta minskar självfallet avfallsmängden väsentligt, sänker sandkostnaderna och sparar in världens begränsade naturresurser, dvs. kvartssand. I gjuteribranschen stärks som bäst förfaringssätten som främjar cleantech och en hållbarare utveckling. Du kan läsa mer om dessa här.

Visste du detta: Om hela Finlands gjuteribransch skulle övergå till termisk återvinning av sand skulle vi minska koldioxidutsläppen med över 3,2 miljoner kilo. Det motsvarar mer än 35 resor med personbil till månen och tillbaka!