Kraftverkssand

Sand för kraftverkspannor används i kraftverk som utnyttjar fluidbäddtekniken för att skapa en rost. Kraftverkssandens uppgift är att bilda en sandbädd i pannan och det inmatade bränslet brinner ovanpå och bland bädden.

Typiska kraftverkspannor är pannor med bubbelbädd eller cirkulerande pannor. Sanden som används i dessa pannor är för det mesta bäddsand tillverkad av natursand, dvs. natursand ur vilken korn av en storlek som lämpar sig som bäddsand har sållats ut.

 

Ett problem som uppstår särskilt när biobränslen bränns är reaktionen mellan kvartsen i natursanden och alkalierna i askan från biobränslet (natrium och kalium). Reaktionen orsakar sintring av sanden i pannförhållanden. Reaktionen mellan kvarts och alkaliföreningar som smälter vid låga temperaturer bildar då en flytande blandning som leder till att sandkornen limmas ihop. Till följd av detta försvagas eller till och med helt upphör fluidiseringen av bäddmaterialet och leder till att bäddmaterialet måste bytas ut.

 

Kvartsfria bäddmaterial

Olägenheten som alkalireaktionen orsakar kan minskas betydligt antingen genom att byta ut bädden oftare eller genom att använda sand som innehåller mindre kvarts som bäddmaterial. Det finns flera alternativ, men den kommersiella användningen av dem är ofta begränsad av tillgången på material och högt pris.

Finn Recycling Oy tillverkar bäddmaterial som förädlats av återvunnet material för fluidbäddpannor. Bäddmaterialet har en förmåga att motstå alkalireaktionen och således minska nötningen av bäddmaterialet och mängden avfallssand som uppstår.

 

En helhetsbetonad sandförsörjningstjänst

Finn Recycling Oy erbjuder gjuterierna en tjänst som omfattar rengöring av förbrukad kraftverkssand med hjälp av en mekanisk metod. I tjänsten ingår avhämtning av kundens förbrukade sand och leverans av den nya sanden tillbaka till kunden.

De önskade kvalitetsparametrarna fastställs tillsammans med kunden:

  • PH
  • Elektrisk ledningsförmåga
  • Kornfördelning
  • Glödgningsförlust