Finn Recycling Oy

Finn Recycling Oy är ett familjeföretag som grundades 2013. Verksamheten består av återvinning av skrotmetall för gjuteriernas och stålfabrikernas behov samt olika slags rivningsarbeten. Företagsledningen har mer än tio års erfarenhet av gjuterier och leveranser av råvaror som gjuterierna behöver. Därför var det ett naturligt steg att börja tillhandahålla sandförsörjningstjänster för gjuterier.

Finn Recycling är ett familjeföretag som har sin hemort i Urjala. År 2016 skaffade företaget nya lokaler i Nuutajärvi gamla glasfabrik och inledde där ett nytt projekt för att utveckla en metod som används vid rengöring av avfallssand. Aalto-universitetet deltog i utvecklingsprojektet som resulterade i en unik termisk sandåtervinningsprocess. Med hjälp av denna process kan avfallssand som tidigare hamnade på avstjälpningsplatsen nu återvinnas och återanvändas.

Den gamla glasfabriken omvandlades till en modern återvinningsanläggning!

Finn Recycling Oy renar kvartssand i Nuutajärvi glasfabrik. Kvartssand är också den huvudsakliga råvaran i glas.

Läs En berättelse om ett timglas!

 

En miljövänligare framtid för gjuteribranschen

Bolagets mål är att gå i spetsen för utvecklingen i branschen och vara ett föredöme i utvecklingen av en miljövänligare framtid. Vi vill vara en ledande producent av återvinningslösningar och -material beträffande sandbaserade produkter även utanför Finlands gränser.

Gjuteriernas praxis att transportera sand som använts i gjutformarna och som innehåller bindemedel som avfall till avstjälpningsplatserna gav upphov till idén om sandåtervinning och -återanvändning. Stålgjuterierna tvingades självfallet också skaffa ny sand från Europa eftersom det inte finns någon lämplig sandkvalitet på närmare håll. I samarbetet med gjuterierna förstod Finn Recycling Oy:s ledning hur stort problem avfallssanden och deponeringen av den är för gjuterierna. Här kan du läsa mer om gjuteriernas miljöutmaningar.

Projektet som omfattade sandåtervinning genomfördes tillsammans med Aalto-universitetet, men även kunderna fick aktivt delta i utvecklingsarbetet. Återanvändning av sand, ”termisk återvinning”, fick ett varmt mottagande genast i början. Med hjälp av regenerering renas avfallssanden, varefter den kan användas på nytt vid gjuterier eller kraftverk.

Finn Recycling Oy har till exempel deltagit i följande miljöprojekt:

  • Cirkulär gjutning (i samarbete med Business Finland)
  • Green Foundry (i samarbete med EU Life)/li>
  • Mångsidigare sandprinting (i samarbete med Aalto-universitetet)
  • Bauxit som ersättare av kromit (i samarbete med Aalto-universitetet + andra aktörer)
  • Uppdatering av gjuteriernas BAT-dokument (i samarbete med Europeiska kommissionen)

Denna fil innehåller mer information om dessa projekt.

Gjuterisand kundorienterat

Utvecklingsarbetet är fortgående. Vi vill ge kundernas processer mervärde, främja materialåtervinningen och på så sätt lätta på bördan som miljön utsätts för samt ersätta användningen av nya naturresurser. Vi har fått mycket beröm för vår förmåga att lösa till och med kundernas svåraste utmaningar snabbt och innovativt.

Vår huvudprodukt är helhetsservice inom sandförsörjning. I praktiken sköter vi kundens alla behov som omfattar sand som kunden använder och dithörande logistiska lösningar. Vi behandlar gjuterisand, vattenskärningssand och kraftverkssand samt förmedlingsprodukter som vi företräder.

 

Till företagets bärande värden hör kundinriktad service, tillväxt och innovativitet.

Kundinriktad service betyder att kunden alltid står i centrum för servicen och vårt mål är att lösa kundens utmaningar och problem och på så sätt bygga ett samarbete som båda parterna har nytta av.

Tillväxt är ett mål som bolaget strävar efter medvetet och aktivt. Vi vill i allt större skala skapa en välmående bransch. Utgångspunkten för verksamheten är alltså att vi inte stelnar i formerna eller nöjer oss med den nuvarande nivån.

Innovativitet är att ha en fördomsfri attityd, att ifrågasätta och att hitta olika, nya lösningar. Vi vet vad våra kunder behöver och vill ha. Därför kan vi utveckla nya och bättre tekniska lösningar.

Vill du främja en hållbarare utveckling i gjuteribranschen? Kontakta oss och berätta om dina behov så tar vi tillsammans fram en lämplig tjänstehelhet!