Gjuterisand

FinnSand™ – Termiskt återvunnen gjuterisand

Termisk återvinning betyder att sanden behandlas vid hög temperatur. De organiska bindemedlen brinner vid höga temperaturer, medan kvartssanden till exempel inte oxideras eller på annat sätt reagerar med ett flertal ämnen. Slutresultatet är kvartssand som motsvarar ny gjuterisand.

 

Behandlingen av sanden vid hög temperatur orsakar en fasomvandling av kvartssanden från lågkvarts till högkvarts vid ungefär 573 celsiusgrader. Detta påverkar sandens värmeutvidgningsförmåga då sanden gjuts på nytt. Termiskt behandlad gjuterisand är således stabilare i gjutningsprocessen. Den höga temperaturen kan också sönderdela svaga sandstrukturer som försvinner i dammform. På så sätt förbättras kvaliteten på gjuteriets sandsystem i och med att fina ämnen som orsakar inkonsekvenser försvinner.

 

Snabb och flexibel sandförsörjningsservice

Finn Recycling Oy erbjuder gjuterierna en tjänst som omfattar rengöring av förbrukad gjuterisand både med hjälp av en termisk och en termisk-mekanisk metod. I helhetstjänsten ingår avhämtning av kundens förbrukade sand och leverans av den renade sanden tillbaka till kunden.

 

De önskade kvalitetsparametrarna fastställs tillsammans med kunden:

  • PH
  • Elektrisk ledningsförmåga
  • Kornfördelning
  • Glödgningsförlust