Tavoitteena täydellinen hiekan kierrätys

Pidä hiekkasi lähellä

Yhdistämällä hiekan termisen elvytyksen omaan tuotantoprosessiisi pienennät hiekkaan liittyviä kuluja jopa puolella. Pian se on mahdollista.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

Finn Recycling Oy on yhtiö, joka haluaa olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta ja tutkia, miten pitkälle teollisuudessa käytettävien hiekkojen kierrätystä voidaan valimoalalla kehittää. Tarjoamme hiekkahuollon kokonaispalvelua, jossa vastaamme asiakkaan kaikista hiekkaan liittyvistä tarpeista, eli meille tulevasta jätehiekasta joka elvytetään, asiakkaalle takaisin lähtevästä elvytetystä hiekasta ja näihin liittyvästä logistiikasta.

Urjalalainen yritys perustettiin vuonna 2013, mutta johdolla on jo yli vuosikymmenen verran kokemusta erityisesti hiekkavalimoista. Idea täysin uudenlaisen menetelmän kehittämiseen lähti siitä havainnosta, kuinka paljon jätehiekkaa kuljetetaan kaatopaikalle ja kuinka merkittäviä määriä uutta hiekkaa täytyy tuoda Euroopasta. Aalto-yliopiston kanssa aloitettiin kehitysprojekti, jonka tuloksena syntyi termiseen menetelmään perustuva hiekkaelvytysprosessi, joka on alkanut menetelmänä kiinnostaa alan toimijoita myös kansainvälisesti.

Innovatiivista teollisen alan symbioosia

Tavoitteemme on viedä teollisuudesta syntyvien jätehiekkojen kierrätys niin pitkälle, kuin se vain on mahdollista. Valimoista syntyvä jätehiekka on jo pitkään ollut merkittävä ongelma, koska sitä ei voi sellaisenaan enää käyttää missään, vaan se täytyy loppusijoittaa kaatopaikalle. Tulevaisuudessa jätehiekan kaatopaikkaläjittäminen ei ole enää mahdollista, joten hiekan regenerointi on ainoa kestävä ratkaisu jätehiekkojen käsittelemiseksi. Ainutlaatuinen elvytysprosessimme puhdistaa jätteenä olevan ylijäämähiekan, jolloin sitä voidaan taas jatkokäyttää valimoilla tai voimalaitoksissa. Tämä luonnollisesti vähentää jätteen määrää oleellisesti, laskee hiekkakustannuksia ja säästää maailman rajallisia luonnonvaroja eli kvartsihiekkaa. Valimoalalla on vahvistumassa cleantechia ja kestävämpää kehitystä tukevat toimintatavat, voit lukea niistä lisää täällä.

Tiesitkö! Jos koko Suomen valualan hiekankäyttö siirtyisi termiseen elvytykseen, vähentäisimme CO2-päästöjä yli 3,2 miljoonaa kiloa.
Se tarkoittaa yli 35 matkaa henkilöautolla kuuhun ja takaisin!